page_banner

Сертификат

Хамгаалалтын хувцасны гэрчилгээ

Screenshot of the registration letter on the website

Сайт дээрх бүртгэлийн захидлын дэлгэцийн агшин

Whitelist of masks and protective clothing

Маск, хамгаалалтын хувцасны цагаан жагсаалт

Тусгаарлах даашинзны гэрчилгээ

Registration letter

Бүртгэлийн захидал

Маск гэрчилгээ

FSC 1

FSC 1

FSC 2

FSC 2

Mask FDA exemption certificate

Маск FDA-аас чөлөөлөх гэрчилгээ

nanchang kanghua

нанчан канхуа

TYPE I DOC

I төрлийн DOC

TYPE II DOC

II TYPE DOC

TYPE IIR DOC

IIR DOC TYPE

Whitelist of masks and protective clothing

Маск, хамгаалалтын хувцасны цагаан жагсаалт

Бусад бүтээгдэхүүний CE гэрчилгээ

Kanghua Export Sales Certificate 190815 1

Канхуа экспортын борлуулалтын гэрчилгээ 190815 1

Kanghua export sales certificate 190815 2

Канхуа экспортын борлуулалтын гэрчилгээ 190815 2

Kanghua Export Sales Certificate 190815 3

Канхуа экспортын борлуулалтын гэрчилгээ 190815 3